SEMINARIUM: POLITEIA PLATONA

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

(ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ)

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM:

POLITEIA PLATONA

            Zapraszamy filologów, historyków, filozofów i wszystkich zainteresowanych kulturą antyczną do wspólnej lektury i dyskusji Państwa Platona.

Czytamy tekst grecki od początku, zdanie po zdaniu, opatrując go komentarzami filologicznymi, historycznymi i filozoficznymi. Być może uważna lektura tekstu, uwzględniająca konteksty kulturowe, historyczne i intelektualne, pozwoli nam zbliżyć się do swoistej Platońskiej myśli, oddzielając przesądy w interpretacji Państwa od treści wątpliwych i wieloznacznych – słowem, podważyć zasadność wielu odpowiedzi na Platońskie pytania, udzielanych poza kontekstem polemicznym i historycznym politycznej refleksji Platona.

Spotykamy się w poniedziałki w Pałacu Staszica (sala 154) w godz. 17–18.30. Pierwsze seminarium odbędzie się 2 marca 2015r.

Kontakt dla zainteresowanych: dzygmunt@ifispan.waw.pl

 

Współprowadzący:

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

dr Lech Trzcionkowski

dr hab. Dorota Zygmuntowicz

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Dodaj komentarz