Lista planowanych wydań w l. 2014-2019

Kolejność alfabetyczna:

1. [Anonim], Żywot Ezopa (Vita Aesopi); aneks: Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga

2. Auzoniusz Magnus, Decymus, Dzieła, t. I

3. Dion Chryzostom, Mowy (Lógoi), t. I: I-XI

4. Eurypides, t. V: Fragmenty

5. Fedrus, Gajusz Juliusz, Bajki (Fabulae)

6. Frontinus, Sekstus Juliusz, Podstępy wojenne (Strategemata)

7. Gargiliusz Marcjalis, Kwintus, Lekarstwa z warzyw i owoców (Medicinae ex oleribus et pomis)

8-9.  Gelliusz, Aulus, Noce attyckie (Noctes Atticae), t. I: ks. 1-10, t. II: ks. 11-20

10. Herodot, Dzieje (Historíai), t. I: ks. 1-3

11. Hippokrates, Wybór pism, t. II

12-13.  Kallimach, Dzieła poetyckie, t. I i II

14. Ksenofont, Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

15. Likofron, Aleksandra (Aleksándra)

16-17.  Makrobiusz, Ambrozjusz Teodozjusz, Rozmowy w okresie Saturnaliów (Saturnalia), t. I: ks. 1-5, t. II: ks. 6-7

18. Marcjalis, Marek Waleriusz, Księga widowisk (Liber spectaculorum)

19. Nonnos z Panopolis, Dionysiaká, czyli Dzieje życia i ubóstwienia Dionizosa; t. I, ks. 1-10

20. Orozjusz, Siedem ksiąg historii przeciw poganom (Historiarum adversus paganos libri septem)

21. Pindar, Poezje zebrane

22. Plaut, Tytus Makcjusz, Komedie, t. IV: Wesele Bazylii (Casina), Skrzyneczka (Cistellaria)

23. Plutarch, Pisma przeciw stoikom

24. Pseudo-Apollodor, Biblioteka mitów (Bibliothéke)

25. Stacjusz, Publiusz Papiniusz, Opowieść o Achillesie (Achilleis)

26. Strabon, Zapiski geograficzne (Geografiká)

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.