Łacina Żywa, Łacina Wokół Nas

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej

w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie

kontynuuje w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 cykl konferencji otwartych na temat źródeł, rozwoju i trwania kultury antycznej. Na prelekcje zapraszamy uczniów, studentów i doktorantów z uczelni krakowskich oraz wszystkich zainteresowanych spuścizną antyku.

 

Program na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

6 III

16.45-18.15 dr Gerard Kilroy (University of Oxford) Rationes Decem Edmunda Campiona w kontekście europejskiej kultury książki.

18.15-20.00 dr Clarinda Calma (Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera), Recepcja Rationes Decem Edmunda Campiona w Dawnej Rzeczypospolitej.

13 III

16.45-18.15 mgr Bogdan Sobiło (Kraków), Ewolucja pojęcia hybris w literaturze greckiej.

18.30-20.00 prof. Ryszard Kulesza (UW), Leonidas i Termopile: mit i rzeczywistość.

20 III

16.45-18.15 dr hab. Marek Hermann (UJ), O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene.

18.30-20.00 Prof. Stanisław Stabryła (AI), Inspiracje antyczne w poezji Bohdana Zadury.

27 III

16.45-18.15 dr Jerzy Grygiel (BJ), Husyci wobec kultury łacińskiej.

18.30-20.00 dr Paweł Nowakowski (AI), Husyckie boje łaciną i z łaciną.

10 IV

16.45-18.15 prof. Mikołaj Szymański (UW), Problemy z wydawaniem Adagiów Erazma.

18.30-20.00 prof. Juliusz Domański (UW), Czy łacina ma jeszcze szansę wygrać z czasem?

17 IV

16.45-18.15 dr Łukasz Burkiewicz (AI), Burgundzkie aspiracje krucjatowe a krucjata nikopolitańska.

18.30-20.00 prof. Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki), Filołacińskie środowisko bizantyńskich intelektualistów w drugiej połowie XIV i w początkach XV w.

24 IV

16.45-18.15 dr Katarzyna Jarkiewicz (AI), Sentencje łacińskie na obrazkach religijnych.

18.30-20.00 prof. Joachim Śliwa (UJ), Przyjaciel Greków – Kazimierz Bulas (1903-1970).

8 V

16.45-18.15 dr Maria Marcinkowska-Rosół (UAM), Sophrosyne – platoński ideał samodyscypliny.

18.30-20.00 dr hab. Rafał Rosół (UAM), Jak słoń stał się wielbłądem? Różne drogi wyrazów łacińskich do polszczyzny.

15 V

16.45-18.15 dr Aneta Kliszcz (AI), Trzy jedności czyli o renesansowej lekturze Poetyki Arystotelesa.

18.30-20.00 dr hab. Joanna Komorowska (UKSW), Pod znakiem Lwa i Wagi: Rzym astrologów, astrolodzy Rzymu.

22 V

16.45-18.15 dr Teresa Wnętrzak (AI), Musa dux et comes…   Uwagi o budowie wiersza łacińskiego.

18.30-20.00 prof. Hieronim Kaczmarek (Uniwersytet Szczeciński), Kolonie egipskie w Chinach. Oświeceniowe teorie o pokrewieństwie pisma staroegipskiego i chińskiego.

 29 V

16.45-18.15 dr Katarzyna Kołakowska (KUL), Tajemnice greckich manuskryptów w Polsce.

18.30-20.00 prof. Wojciech Iwańczak (UJK), Husytyzm – anomalia historyczna?

 

 

 

 

 

No comments yet.

Dodaj komentarz