K. Zieliński, „Iliada” i jej tradycja epicka

ok___Zieli__ski_Iliada_12QOINakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Karola Zielińskiego:

„Iliada” i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Alicji Szastyńskiej-Siemion:

„Autor postanowił zweryfikować tradycyjny wizerunek epiki cyklicznej, ustalić, czy i w jakim stopniu Iliada odbiega od tradycji, zbadać jej, kwestionowaną przez niektórych badaczy, oralność, a co najważniejsze, w centrum badań postawił nie epicką formułę językową, jak to się czyni powszechnie, lecz schemat fabularny. Wynikiem badań ma być ustalenie, w jakim stopniu Iliada, przy wszystkich opisanych różnicach, stanowi jednak ogniwo tradycji oralnej. Zgodnie z długą już tradycją badawczą wszystkie obserwacje są konfrontowane z badaniami nad cyklami w innych kulturach, głównie południowosłowiańskimi, ale także sanskryckimi czy skandynawskimi”.

Spis treści i dalsze informacje na stornie wydawnictwa – wejdź

 

No comments yet.

Dodaj komentarz