Plutarch

[tu opis dzieł Plutarcha]

Budzanowska-Weglenda, D. “Rozumność i cnotliwość zwierząt według Plutarcha z Cheronei (na podstawie dialogu Gryllos)”, w: Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze, red. M. Pranke, Toruń 2018, s. 38-57, online: https://issuu.com/prolog_pismo/docs/zazwierzecenie._o_zwierzetach_w_lit

Damski, M. „Kilka uwag na temat polemiki Plutarcha ze stoikami”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.),Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 223-232

Ładoń, T. „Obraz wojny domowej z lat 83-82 przed Chr. w Żywocie Lucjusza Korneliusza Sulli Plutarcha z Cheronei”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 247-258

Łapiński, K. „Polemika przeciwko polemice. Plutarcha krytyka epikureizmu”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 211-221

Jażdżewska, K. „Plutarch w Semeioseis gnomikai Teodora Metochitesa”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 271-282

Komorowska, J., Jażdżewska, K. (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, online: http://www.argument-journal.eu/

Kostuch, L. „Kleopatra i eros w Żywocie Antoniusza. O nadinterpretacji dzieła Plutarcha”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopismaArgument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 259-270

Marchewka, A. „Portret Herodota w świetle traktatu De Herodoti malignitate Plutarcha z Cheronei”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 233-246

Nowakowski, D. „Plutarch i jego praktyczne znaczenie: bonae litterae Erazma z Rotterdamu”, w: J. Komorowska, K. Jażdżewska (red.), Plutarch z Cheronei — między filozofią, biografią i wychowaniem. Numer specjalny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2, Kraków 2017, s. 283-297