Ksenofont

Xenophon / Ξενοφῶν / Ksenofont

 1. LISTA DZIEŁ:

I a: Dzieła Ksenofonta:

Agesilaus (Ἀγησίλαός)

Apologia Socratis (Ἀπολογία Σωκράτους)

Cynegeticus (Κυνηγετικός)

De equitum magistro (Ἱππαρχικός)

De re equestri (Περὶ ἱππικῆς)

De republica Lacedaemoniorum (Λακεδαιμονίων Πολιτεία)

De vectigalibus (Περὶ πόρων)

Expeditio Cyri (Ἀνάβασις)

Hiero (Ἱέρων ἢ Τυραννικόν)

Historia Graeca (Ἑλληνικά)

Institutio Cyri (Κύρου Παιδεία)

Memorabilia (Ἀπομνημονεύματα)

Oeconomicus (Οἰκονομικός)

Symposium (Συμπόσιον)

I b: Dzieła Ksenofontowi przypisywane:

De respublica Atheniensium (Ἀθηναίων Πολιτεία)

De Theognide (Περὶ Θεόγνιδος) [wypisy]: Ioan. Stob. 4.29.53

Epistulae:

A: Socratis et Socraticorum Epistulae:

 1. Amicis Socratis (τοῖς Σωκράτους ἑταίροις);

18-20. Amicis Socratis (τοῖς Σωκράτους ἑταίροις);

 1. Xanthippae (Ξανθίππῃ);
 2. Cebeti et Simmiae (Κέβητι καὶ Σιμμίᾳ).

B: Xenophontis Epistulae [wypisy]:

1) Ad Aeschinem (πρὸς Αἰσχίνην): Ioan. Stob. 2.1.29;

2) Ad Critonem: (πρὸς Κρίτωνα) Ioan Stob. 4.26.29;

3) Ad Sotiram (πρὸς Σώτειραν): Ioan. Stob. 4.53.37; 4.56.42;

4-5) Ad Lamproclem (πρὸς Λαμπροκλέα): Ioan. Stob. 3.5.28; 3.5.29;

6) Ad Aglaitadam (πρὸς Ἀγλαϊτάδαν): Ioan. Stob. 4.21.26;

7) Ad Agesilaum (πρὸς Ἀγησίλαον): Ioan. Stob. 2.31.128.

 

STANDARDOWE WYDANIA:

I a:

Agesilaus

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)

Apologia Socratis

 • Xenophontis opera omnia II. Libri Socratici, ed. E. C. Marchant, Oxford 1904 (Oxford Classical Texts)
 • Le Banquet – Apologie de Socrate, ed. F. Ollier, Paris 1961 (Les Belles Lettres)

Cynegeticus

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)
 • L’Art de la Chasse, ed. E. Delebecque, Paris 1970 (Les Belles Lettres)

De equitum magistro

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)
 • Le Commandant de la Cavalerie, ed. E. Delebecque, Paris 1973 (Les Belles Lettres)

De re equestri

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)

De republica Lacedaemoniorum

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)
 • Lipka M. (2002), Xenophon’s Spartan Constitution: Introduction, Text, Commentary, Berlin & New York

De vectigalibus

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)

Expeditio Cyri

 • Xenophontis Opera Omnia III: Expeditio Cyri, ed. E. C. Marchant, Oxford 1904 (Oxford Classical Texts)
 • Anabase. T. I-II, ed. P. Masqueray, Paris 1930-1931 (Les Belles Lettres)
 • Xenophontis Expeditio Cyri, ed. C. Hude, Stuttgart 1931 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)

Hiero

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)

Historia Graeca

 • Xenophontis opera omnia I. Historia Graeca, ed. E. C. Marchant, Oxford 1922 (Oxford Classical Texts)
 • Helléniques. T. I-II, ed. J. Hatzfeld, Paris 1936-1939 (Les Belles Lettres)

Institutio Cyri

 • Xenophontis Institutio Cyri, W. Gemoll & J. Peters, Leipzig (Bibliotheca Scriptiorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
 • Cyropédie. T. I-III, ed. M. Bizos & E. Delebecque, Paris 1972-1978 (Les Belles Lettres)

Memorabilia

 • Xenophontis opera omnia II. Libri Socratici, ed. E. C. Marchant, Oxford 1904 (Oxford Classical Texts)
 • Xenophontis Commentarii, ed. K. Hude, Stuttgart 1934 (Bibliotheca Scriptiorum Graecarum et Romanorum Teubneriana)

Oeconomicus

 • Xenophontis opera omnia II. Libri Socratici, ed. E. C. Marchant, Oxford 1904 (Oxford Classical Texts)
 • Économique, ed. P. Chantraine, Paris 1949 (Les Belles Lettres)

Symposium

 • Xenophontis opera omnia II. Libri Socratici, ed. E. C. Marchant, Oxford 1904 (Oxford Classical Texts)
 • Le Banquet – Apologie de Socrate, ed. F. Ollier, Paris 1961 (Les Belles Lettres)

I b:

Atheniensium respublica:

 • Xenophontis opera omnia V. Opuscula, ed. E. C. Marchant, Oxford 1920 (Oxford Classical Texts)
 • The Constitution of the Athenians, ed. H. Frisch, Copenhagen 1942
 • Constitution of the Athenians, ed. G. W. Bowersock, Cambridge [MA] 1968

De Theognide:

 • Ioannis Stobaei Anthologium IV 2, ed. C. Wachsmuth & O. Hense, Berlin 1912: 724-725

Epistulae:

 • Epistolographi Graeci, ed. R. Hercher, Pariis 1873: [A] 621-622; 623-625; [B] 788-791
 • Ioannis Stobaei Anthologium I-IV, ed. C. Wachsmuth & O. Hense, Berlin 1884-1912

 

III. PRZEKŁADY NA JĘZYK POLSKI:

Agesilaus

 • Agesilaos, przeł. R. Kulesza (red.), Warszawa 2014

Apologia Socratis

 • Apologia, przeł. A. Rapaport [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 3-14
 • Pisma Sokratyczne: Obrona Sokrates, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967
 • Obrona Sokratesa przed sądem, przeł. D. Tymura, Lublin 2015

Cynegeticus

 • Podręcznik łowiectwa, przeł. Schnayder & A. Rapaport [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 410-417

De equitum magistro

 • Hippika i Hipparch czyli Jazda konna i Naczelnik jazdy, przeł. A. Bronikowski, Ostrów 1860

De re equestri

 • Hippika i Hipparch czyli Jazda konna i Naczelnik jazdy, przeł. A. Bronikowski, Ostrów 1860
 • Podręcznik nauki jeździeckiej (wybór), przeł. Schnayder [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 418-422

De republica Lacedaemoniorum

 • Ustrój spartański (wybór), przeł. A. Rapaport & Schnayder [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 387-409
 • Ustrój polityczny Sparty, przeł. R. Kulesza (red.), Warszawa 2008

De vectigalibus

 • Xenofonta o dochodach Ateńskich, przeł. A. Bronikowski, Dodatek miesięczny, R. 3, T. 11, Z. 1 (1858): 3-22
 • O dochodzach państwowych (wybór), przeł. A. Rapaport & Schnayder [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966
 • O dochodach, przeł. G. Kotłowski [w:] Marchewka A. (red.), ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΖΗΤΩ. Szukam człowieka: Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Głombiowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Gdańsk 2012: 113-124

Expeditio Cyri

 • O wyprawie Cyrusa młodszego. Księga I, przeł. X. J. Gacki, Piotrków 1829 [non vidi; apud: Baliński M. (1841), Słowo Xenofonta o wyprawie Cyrusa, przełożył C. C. Mrongowius, Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi 4: 194-196; K. Estreicher, Bibliografia Polska XIX Stólecia, t. II (G-L), Kraków 1874: s.v. Ksenofont].
 • Słowo Xenofonta o wyprawie woienney Cyrusa, przeł. C. C. Mrongowius, Gdańsk 1831
 • Anabasis czyli wyprawa Cyrusa, przeł. A. Jerzykowski, Kraków 1880 [non vidi; apud: Szelągowski A. (1914), Dzieje powszechne i cywilizacyi. Tom II. Grecya archaiczna. Grecya bohaterska. Grecya wolna. Panowanie Grecyi nad światem, Lwów: 268]
 • Wyprawa Cyrusa, przeł. A. Rapaport, Kraków 1924 (Wrocław 2006)
 • Wyprawa Cyrusa, przeł. W. Madyda, Warszawa 1955 (Warszawa 2003)
 • Anabaza (wybór), przeł. Madyda [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 159-286.

Hiero

 • Hieron, przeł. A. Rapaport [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 134-158

Historia Graeca

 • Historia grecka, przeł. W. Klinger, Wrocław 1958 (Wrocław 2004)
 • Dzieje Hellady (wybór), przeł. A. Rapaport & Klinger [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 287-339

Institutio Cyri

 • Cyropedia (wybór), przeł. Hammer [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 340-386
 • Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia), przeł. K. Głombiowski & B. Burliga & A. Marchewka & A. Ryś, Wrocław 2014

Memorabilia

 • Wspomnienia o Sokratesie, przeł. E. Konopczyński, Warszawa 1896
 • Wspomnienia o Sokratesie (wybór), przeł. A. Rapaport & Schnayder [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 15-69
 • Pisma Sokratyczne: Obrona Sokrates, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967: 17-237

Oeconomicus

 • Ekonomik, przeł. A. Bronikowski, Poznań 1857
 • Ekonomik (wybór), przeł. Schnayder & A. Rapaport & S. Srebrny [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 119-133

Symposium

 • Biesiada, przeł. A. Rapaport [w:] J. Schnayder (red.), Ksenofont, Wybór pism, Wrocław & Warszawa & Kraków 1966: 70-118
 • Pisma Sokratyczne: Obrona Sokrates, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967: 241-297

De respublica Atheniensium

 • Rzecz o ustawie ateńskiej przypisywana Xenofontowi, przeł. J. Wierzbicki, Nowy Sącz 1895
 • Ustrój polityczny Aten, przeł. M. Borowska & K. Holzman [w:] A. Mączkowa (red.), Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i hellenizmu, Warszawa 1986: 185-196
 • Ustrój Ateńczyków, przeł. A. Rodziewicz, Meander 61 (2006): 195-212
 • O sposobie rządzenia Ateńczyków, przeł. A. Pacewicz, Studia Philosophica Wratislaviensia 2 (2007): 129-139

 

OPRACOWANIA W JĘZYKU POLSKIM LUB AUTORSTWA POLSKICH BADACZY:

IVa. Prace ogólne:

 • Głombiowski K. (1990), Ksenophon [w:] Świderkówna A. (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa: 276-278
 • Głombiowski K. (1993a), Ksenofont – żołnierz i pisarz, Wrocław
 • Pawlicki S. (1903), Ksenofont [w:] Historya filozofii greckiej, t. II, cz. I, Kraków: 1-105
 • Sinko T. (1932), Literatura grecka, t. I cz. II, Kraków: 496-567
 • Turasiewicz R. (2005), Ksenofont [w:] Podbielski H. (red.), Literatura Grecji Starożytnej, t. II, Lublin: 38-49
 • Witkowski S. (1926), Historiografja grecka, t. II, Kraków: 29-233

IVb. Prace szczegółowe:

 • Brzostowski Z. I. (2008), Wpływ praktyki jeździeckiej na interpretację „Dowódcy jazdy” i „Sztuki jeździeckiej” Ksenofonta [w:] Marchewka A. (red.), Rem acu tangere. Studia Interdisciplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum Pertinentia, Gdańsk: 154-167
 • Burliga B. (2004), W poszukiwaniu kozła ofiarnego: Sprawa arginuzka w relacji Ksenofonta [w:] Mikołajczak I. (red.), Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. dr hab. M. Szarmachowi z okazji 65. rocznicy urodzin, Toruń: 79-105
 • Burliga B. (2011), ἀεὶ μέντοι <τῷ> ἰσχυροτέρῳ τὸ ἀσθενέστερον θηρᾶν: The Meaning of the ‘Hunting’ Comparison in Xenophon’s Equit. mag. 4. 17 [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 131–152
 • Burliga B. (2011), Did Xenophon Read Herodotus? The Tyrant’s Bloody End, or the ‘Herodotean’ Character of Xenophon’s Hell. 6. 4. 35-37 [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 159-172
 • Burliga B. (2014), Xenophon’s Cyrus, Alexander φιλόκυρος: How carefully did Alexander the Great study the „Cyropaedia”?, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 15: 134-146
 • Ćwikliński L. (1921), O przechowanym w zbiorze pism Ksenofontowych traktacie O dochodach, Kraków
 • Fiderer E. (1888), Chrestomatya z pism Xenofonta, Lwów
 • Głombiowski K. (1973), Wyprawa Cyrusa Młodszego w ocenie Ktezjasza i Ksenofonta, Eos 61: 5-31
 • Głombiowski K. (1977), Perska myśl polityczna w walce ze światem greckim. (Na podstawie “Helleników” Ksenofonta), Meander 32: 17-27
 • Głombiowski K. (1983), “Cyropedia” Ksenofonta jako obraz stosunków wewnętrznych w Persji Achemenidów, Meander 38: 379-392
 • Głombiowski K. (1987), „Cyropedia” Ksenofonta – opowieść o szczęśliwym władcy, Filomata 378: 96-101
 • Głombiowski K. (1990), Ksenofont “Anabasis” V 3 – próba interpretacji, Meander 45, 185-195
 • Głombiowski K. (1993b), Chronologia wyprawy Cyrusa Młodszego i odwrotu Dziesięciu Tysięcy, Meander 48: 509-521
 • Głombiowski K. (1994), The Campaign of Cyrus the Younger and the Retret of the „Ten Thousand”: The Chronology, Pomoerium 1: 37-44
 • Głombiowski K. (1995), Ksenofontowa droga od morza do morza [w:] Rostopowicz J. (red.), Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, Opole: 47-62
 • Głombiowski K. (1998), Góra Teches – symbol zwycięstwa człowieka nad siłami natury, Studia Classica et Neolatina 3: 89-98
 • Głombiowski K. (2004), Uwagi uzupełniające do chronologii wyprawy Cyrusa Młodszego [w:] Mikołajczyk I. (red.), Sapere aude. Księga pamiętkowa ofiarowana Profesorowi Dr Hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Toruń: 123-129
 • Głombiowski K. (2008), Czy w stosunku do „Cyropedii” Ksenofonta ma rację bytu krytyka historyczna (na przykładzie opisu bitwy pod Thymbrarami – Cyr. VII 1)? [w:] Marchewka A. (red.), Rem acu tangere. Studia Interdisciplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum Perinentia, Gdańsk: 143-153
 • Głombiowski K. (2008), Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako tłumacz Anabazy Ksenofonta [w:] Głombiowska Z. (red.), W progach Muz i Minerwy (Gdańskie Gimnazjum Akademickie IV), Gdańsk: 249–257
 • Jędraszek S. (2011), The Egyptian phalanx in the Cyropaedia [w:] Burliga B. (red.), Xenophon, Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 63-73
 • Jędrzejczak D. (1991), Prodikos z Keos a “Cyropedia” Ksenofonta, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 31: 153–189
 • Jędrzejczak D. (1999), Istota pobożności w “Cyropedii” Ksenofonta, Collectanea Philologica 3: 85–95
 • Kaliszuk J. (1996), Grecy w wyprawie Cyrusa Młodszego, Meander 51: 187-198
 • Kolessa F. (1904), Układ pamiętników Ksenofonta o Sokratesie, Kraków
 • Kotłowski G. (2011), Ways and means: The last work of Xenophon [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 153-158
 • Kotłowski G. (2012), Ksenofonta traktat “O dochodach” [w:] Marchewka A. (red.), ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΖΗΤΩ. Szukam człowieka: Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Głombiowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Gdańsk: 111-124
 • Labriola A. (1962), Doktryna Sokratesa według Ksenofonta, Platona i Arystotelesa [w:] Pisma filozoficzne i polityczne, t. 1, przeł. Z. Ryłko et al., Warszawa: 61-263
 • Legutko R. (2013), Filozofia męża sprawiedliwego, Poznań: 85-110; 463-467; 549-567
 • Lengauer W. (1976), Ksenofont – wódz najemników, Meander 31: 89-93
 • Łazarowicz B. (1863), Słownik do Xenofonta Anabasis, Poznań
 • Malinowski G. (2005), „Polis w marszu” – odwrót Dziesięciu Tysięcy Greków spod Kunaksy w 401 r. p. Chr. [w:] Sajkowski R. (red.), Religia i polityka w świecie antycznym, Ostróda: 57-63
 • Marchewka A. (2002), Literacki portret Cyrusa jako dziecka u Herodota i Ksenofonta [w:] Jundziłł J. & Żołądź-Strzelczyk D. (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność – Średniowiecze, t. I, Bydgoszcz: 43–53
 • Marchewka A. (2010), Humor w Cyropedii Ksenofonta, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 20: 27-38
 • Marchewka A. (2011), Socratic laughter in the Xenophon’s Cyropaedia [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 121-130
 • Marchewka A. (2012), Morfologia Ksenofontowego opowiadania o Panthei i Abradatasie [w:] Marchewka A. (red.), ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΖΗΤΩ. Szukam człowieka: Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Głombiowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Gdańsk: 99-109
 • Mika M. (2011), Xenophon as the first theoretician of the social capital concept [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 103-113
 • Mikołajczak T. (2011), Before Xenophon: Notes on early Greek accounts on the core inhabitants of the Persian Empire [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 41-62
 • Mojsik T. (2011), The Muses and sacrifices before battle [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 85-96
 • Pacewicz A. (2007), Pseudo-Ksenofont o demokracji w Atenach V w. p.n.e., Studia Philosophica Wratislaviensia 2: 123-128
 • Pokrzywnicki J. (2011), Xenophon in the XVIIIth century school curriculum: Strategies of teaching Greek in the academic Gymnasium of Gdansk Cyropaedia [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 173-183
 • Polejowski K. (2011), Edouard Delebecque’s research on Xenophon Cyropaedia [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 185-191
 • Rzepka J. (2011), Xenophon and a small polis: Phleoius in the Hellenica [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 97-102
 • Rodziewicz A. (2006), Ustrój Ateńczyków i jego nieznany autor, Meander 61: 195-212
 • Ryś A. (2011), Xenophon’s Socrates and the oracles [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 115-119
 • Schnayder J. (1966), Hyperbaton Xenophontis exemplo illustratur, Eos 56: 53-59
 • Schulbaumówna Z. & Rapaport A. (1935), Xenophon – żołnierz-historyk, Lwów
 • Sekunda N. V. (2011), Achaemenid and Lakedaimonian infantry organization in Xenophon’s Cyropaedia [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 75-84
 • Sinko T. (1901), Sokrates i Ksenofont, Eos 7: 145-153
 • Sinko T. (1932-1933), Ad fastos Xenophonteos symbolae, Eos 34: 167-182
 • Sowa J. (2013), Eros Paidikos kontra miłość małżeńska w Uczcie i Ekonomiku Ksenofonta – Początek starożytnego sporu, Collectanea Philologica 16: 21-33
 • Sprawski S. (2004), Were Lycophron and Jason Tyrants of Pherae? Xenophon on the History of Thessaly [w:] Tuplin C. (red.), Xenophon and his World, Stuttgart: 437-452
 • Trzcionkowski L. (1993), Wojna i religia w Anabazie Ksenofonta, Roczniki Humanistyczne 41: 69-81
 • Turasiewicz R. (1971), Ksenofont o ateńskim wymiarze sprawiedliwości, Meander 26: 373-384
 • Turasiewicz R. (1980), Konotacje pojęcia Kalos Kagathos w twórczości Ksenofonta, Meander 35: 195–203
 • Turska K. M. (1970), Charakter mów Ksenofonta w „Hellenika”, Meander: 25: 428-443
 • Ulanowski K. (2011), The rational and magical-religious semiotics of war, Anabasis and the military campaigns of the Assyrian kings in the 1st millenium B.C. [w:] Burliga B. (red.), Xenophon: Greece, Persia, and Beyond, Gdańsk: 11-40
 • Wipszycka E. et al. (2001), Vademecum historyka Starożytnej Grecji i Rzymu: Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, t. I/II, Warszawa: 85-89 [s. v. Ksenofont]
 • Wysocki R. (1996), Rola Tissafernesa w ujawnieniu próby zamachu na Artakserksesa II w 404 r. p.n.e., Meander 51: 3-12

[Opracował Piotr Głogowski]